محدوده های فرکانس صدا | اکولایزر | EQ | Equalizer Sound Frequencies

محدوده های فرکانسی

محدوده های فرکانسی در اکولایزر بخش‌های خاصی از طیف صدا هستند که با تنظیم‌های اکولایزر قابل تنظیم می‌باشند. اکولایزرها برای تنظیم فرکانس‌های مختلف صدا به‌کار می‌روند. انواع مختلفی نیز دارند: اکولایزر آنالوگ و دیجیتال، اکولایزر گرافیک و پارامتریکً. قبل از اشاره به محدوده‌ها، لازم به یادآوری است که گوش انسان قادر به شنیدن صداهای 20 […]

محدوده های فرکانسی Read More »